Návrh a vývoj plastových dielov a foriem

Pri vývoji nových plastových dielov ich overíme prostredníctvom Moldflow analýzy alebo navrhneme ich úpravu a zároveň najvhodnejšiu koncepciu lisovacej formy.